LOGIN

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ทีมอาจารย์ของสถาบัน

     ลิงค์โรงเรียนต่างๆ
facebook
Conversation หรือ การสนทนาภาษาอังกฤษ สำคัญอย่างไร? 

       ในปัจจุบันนี้โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย มีการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ค่านิยมของสังคมก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งภาษาที่สาม เริ่มมีบทบาทในชีวิตมากขึ้น เช่น โอกาสการทำงาน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางภาษามักจะได้รับโอกาสนั้นๆ , การเพิ่มอัตราเงินเดือน เป็นต้น ถ้ามองไปในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยของเรากำลังจะเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ( Asean Economics Community) นั่นหมายถึงประเทศของเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาย่อมมีโอกาสมากกว่า 

    สถาบันกวดวิชา Top Genius ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังที่กล่าวมา จึงเปิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดยปรับปรุงการเรียนแบบเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถให้ผู้ที่สนใจนั้นได้รับประโยชน์อันสูงสุด
 

รายละเอียดคอร์ส    
 
1. Basic course (คอร์สเรียนขั้นพื้นฐาน)
เวลาเรียน Grammar for general (40 hour) ไวยกรณ์ขั้นพื้นฐาน + ( VDO 20 hour )
     เน้นการเรียนไวยกรณ์อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มความแม่นยำในไวยกรณ์ภาษอังกฤษเช่น ใช้Tenseอย่างไรให้ถูกต้อง Part of speech หลักการใช้คำและประโยคในการพูด 


2. Vocabulary คำศัพท์ 
เวลาเรียน Vocabulary (40 hour) + ( VDO 20 hour )
     ปัญหาที่พบมากที่สุดในการใช้ภาษอังกฤษคือความรู้ด้านคำศัพท์ การเรียนในคอร์สนี้จะเน้นหลักการใช้คำศัพท์ และคำศัพท์ต่างๆที่ควรจำ


    Elementary course (คอร์สเบื้องต้น)
3. Level 1 : Beginner สำหรับผู้เรียนเบื้องต้น 
เวลาเรียน (ขั้นต่ำ 30 hour) + ( VDO 20 hour )
     ในคอร์สนี้จะเน้นการฟังภาษาอังกฤษ  เทคนิคการฟัง ฟังอย่างไรให้เข้าใจ เทคนิคการจับใจความการฟังเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมาก ถ้าเราไม่สารถเข้าใจในสิ่งที่ชาวต่างชาติสื่อสารได้ เราก็จะไม่สามารถ    สนทนาหรือสื่อสารโต้ตอบได้ 


4. Level 2 : Greeting and Introduction  การทักทายและการแนะนำตัว
เวลาเรียน (ขั้นต่ำ 30 hour) + ( VDO 20 hour )
เมื่อเราสามารถเข้าใจได้แล้ว คอร์สนี้จะเป็นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการทักทายและแนะนำตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร ทักทายอย่างไรที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะและเหมาะสม แนะนำตัวอย่างไรให้ผู้ฟังประทับใจและดูดี  
Intermediate course (คอร์สเข้มข้น)


5. Level 3 : communication in class การสนทนาในห้องเรียน
(ขั้นต่ำ 30 hour) + ( VDO 20 hour )
     คอร์สนี้จะเข้มข้นขึ้น เนื่องด้วยการเรียนการสอนจะเน้นการพูดคุยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยการสนทนาจะเน้นเกี่ยวกับการสนทนาในห้องเรียน ฝึกฝนการพูดเป็นประโยค การแต่งประโยคให้ไพเราะ เน้นการใช้จริง สามารถโต้ตอบกับอาจารย์เจ้าของภาษาได้ สามารถซักถามในสิ่งที่นอกเหนือจากบทเรียนเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เรียน    

6. Level 4 : communication in general การสนทนาในสถานการณ์ทั่วไป
เวลาเรียน (ขั้นต่ำ 30 hour) + ( VDO 20 hour )
     ในคร์อสนี้จะเน้นการสนทนาในสถานการณ์จริง ความแตกต่างของการเรียนที่นี้ คือ ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้พบเพียงแต่ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเท่านั้น มีชาวต่างชาติมากมายที่เข้าในประเทศไทยโดยมิใช่เจ้าของภาษาแต่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงมีอาจารย์ชาวต่างชาติจากหลายประเทศ อาทิเช่นเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ จีน เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เปรียบทางภาษาและเข้าใจสำเนียงของประเทศต่างๆAdvance course (คอร์สขั้นสูงสุด)


7. Level 5 : specific communication การสนทนาเฉพาะทาง
(ขั้นต่ำ 40 hour ขึ้นไป+VDO 20 hour ช่วงเวลาขึ้นกับผลสอบของผู้เรียน)
     ในคอร์สนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนและกำหนดได้ตามสาขาอาชีพที่ตนทำอยู่ เช่น แพทย์ สื่อสารกับคนไข้ชาวต่างชาติอย่างไรให้เข้าใจ พนังงานบริษัทสื่อสารกับลูกค้าอย่างไรให้เข้าใจ เป็นต้น 


8. Level 6 : communication for business  การสนทนาสำหรับธุรกิจ
(ขั้นต่ำ 40 hour ขึ้นไป+VDO 20 hour ช่วงเวลาขึ้นกับผลสอบของผู้เรียน)
     การสนทนาในทางธุรกิจ จะเน้นการพูดเพื่อสร้างความประทับใจในเชิงธุรกิจ การชักจูง พูดอย่างไรให้การทำธุรกิจนั้นง่ายขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพประมิทธิผลของงาน

                                     

TOEFL TOEIC IELTS course
(คอร์สเรียนเป็นเทอมช่วงเวลาจะอิงกับผลการสอบของผู้เรียน)
     เหมาะสำหรับท่านที่สนใจจะศึกษาต่อต่างประเทศ หรือเพิ่มโอกาสการเข้าทำงานในประเทศไทยTOEFL TOEIC IELTS จะเป็นเครื่องการันตรีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของเราในคร์อสนี้ จะเน้นการติวข้อสอบสร้างความเข้าใจในข้อสอบ วิธีตอบคำถามจากโจทย์อย่างไรให้ถูกมากที่สุด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ 


ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนเรียนและขั้นตอนการแบ่งชำระค่าเรียน

วันสมัคร กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน ระบุคอร์สที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน แบบเรียนแยกคอร์ส  หรือ เรียนเหมาคอร์สทั้งปีสอบถามค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ เจ้าหน้าที่สถาบันฯ หรือ Call Center 086-3037969


 topgeniusclub.com 
Call Center 094-491-5269, 086-303-7969

 
เว็บสำเร็จรูป
×